Berdien is momenteel onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Ze heeft bij het bestuur aangegeven aan het einde van dit seizoen de club te verlaten en dus hiermee te gaan stoppen. We zoeken daarmee een nieuwe VCP. De invulling van deze rol is belangrijk voor onze club en leden. De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Vaak wordt gedacht aan jonge sporters die slachtoffer worden van volwassen begeleiders, maar ongewenst gedrag komt ook voor tussen sporters onderling of begeleiders. De basistaken van een VCP zijn:

  1. Eerste opvang: de VCP is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen. Hij of zij is bekend met de mogelijke vervolgstappen.
  2. Doorverwijzen: de VCP bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de klager/melder. Hij of zij kan meldingen doorzetten naar de sportbond of het Centrum Veilig Sport.
  3. Preventie: de VCP adviseert en stimuleert de vereniging om preventieve maatregelingen te nemen.

Wil je als VCP bij willen dragen aan de veiligheid van de leden van onze club, meld je dan bij het bestuur.