Veilig en met plezier kunnen spelen en trainen

Iedereen moet zich welkom voelen in onze sport en met plezier en veilig kunnen spelen en trainen.

Daarom werken we er als Sportvereniging Amsterdam Capitals aan om binnen onze club een veilig sportklimaat voor onze leden te blijven bieden.

Pesten en discriminatie is binnen onze vereniging iets waartegen wordt opgetreden als dit wordt gezien of gemeld.

Seksuele intimidatie of erger mag nergens getolereerd worden. Bij vermoedens van seksuele intimidatie of -misbruik moeten onze begeleiders en bestuurders melding maken bij het Centrum Veilige Sport en wordt de politie (0900-8844) gebeld voor advies. Onze trainers en begeleiders hebben een Verklaring Omtrent Gedrag nodig.

Wil je voorbeelden zien van wat wij als grensoverschrijdend gedrag zien? Klik dan hier.

Van ons bestuur, van de trainers, organisatoren etc. wordt verwacht dat zij een veilig sportklimaat ondersteunen, waarin iedereen zichzelf kan zijn en veilig kan sporten.

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle sportaanbieders die een samenwerking/relatie met de gemeente Amsterdam hebben, voldoen aan de basisregels. De basiseisen zijn ingevoerd om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

De basiseisen:

  1. alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  2. alle trainers en begeleiders ondertekenen de gedragscode sociale veiligheid
  3. iedere vereniging of club heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en maakt deze bekend onder haar leden

Onze club zorgt ervoor:

  1. dat alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, een Verklaring omtrent Gedrag hebben;
  2. dat alle trainers en begeleiders van Amsterdam Capitals de Gedragscode Sociale Veiligheid van de gemeente Amsterdam ondertekenen.
  3. dat wij een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben aangesteld, die wij bekend maken onder onze leden.

Onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Voor leden die grensoverschrijdend gedrag mee hebben gemaakt heeft onze vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is een laagdrempelig eerste aanspreekpunt, waar je in vertrouwen terecht kunt met klachten over bijvoorbeeld pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

Wil je contact met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor een vertrouwelijk gesprek over iets wat je is overkomen en waar je vertrouwelijk over wilt praten? Klik dan hier.

WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

WELKE GEDRAGSREGELS HEBBEN WE BIJ AMSTERDAM CAPITALS?

WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ DE AMSTERDAM CAPITALS EN WAT DOET DEZE