Bestuursleden

Functie Naam Contact
Bestuur bestuur@amsterdamcapitals.nl
Voorzitter Gregor Rossen voorzitter@amsterdamcapitals.nl
Secretaris Martijn Kroon secretaris@amsterdamcapitals.nl
Penningmeester Dounia Azarioh penningmeester@amsterdamcapitals.nl
Tweede Penningmeester Josee van Erve penningmeester@amsterdamcapitals.nl
Wedstrijdsecretaris Sylvia Moria wedstrijdsecretaris@amsterdamcapitals.nl
Vice Voorzitter Martin van Langen bestuur@amsterdamcapitals.nl

Overige aanspreekpunten:

Functie Naam Contact
Vertrouwenscontactpersoon Marten Kok vcp-amsterdamcapitals@outlook.com
Algemene vragen info@amsterdamcapitals.nl
Nieuwsbriefredactie nieuwsbrief@amsterdamcapitals.nl
Webredactie webredactie@amsterdamcapitals.nl

Structuurvereniging

We gaan uit van een klein bestuur, voorzitter, penningmeester en secretariaat eventueel aangevuld met één of twee bestuursleden (vice-voorzitter en algemeen lid). Daaromheen bevindt zich diverse werkgroepen (commissies) die eigenaarschap pakken op een deel van de werkzaamheden van de club. De werkgroepen kunnen zelfstandig werken, hebben voor het meeste werk geen andere werkgroepen nodig en communiceren zelf met hun belanghebbenden. Elk team heeft een representant die de verbinding houdt met het dagelijks bestuur. Elke commissie heeft een eigen jaarbudget dat vrij besteed kan worden. Voor overschrijdingen is toestemming nodig van de penningmeester (of gehele bestuur of zelfs ALV). Bestuur vergadert in een ritme van 1x per maand. In 2022 en begin 2023 zelfs 2x per maand. Bestuur haalt vooraf van de commissies de status, en nodigt eventueel commissie’trekker’ uit. Om voldoende creativiteit en verbinding te houden, organiseert het bestuur drie keer per jaar een creatieve avond, met commissies en leden van de verenigingen. Bestuur organiseert minimaal 1x per jaar een ALV.
Commissie Onderwerp Leden
Commissie Communicatie Communicatie Martin van Langen, Michelle Anches, Marten Kok
Website Vacature
Social Media (Facebook) Barbara van Amelsfoort
Marketing Barbara van Amelsfoort
Commissie facilitair Kantine Guido Verbeek van Mourik, Marten Kok
Vrijwilligersdiensten Vacature
Evenementen Vacature
Terrein Ben Goorts, Willem Schreuders, Willem Hagen, Gerry Heij, Piet Ferwerda, Aart Sterkenburg, Piet Mars, Maurice de Jong, Guido Verbeek van Mourik
Externe communicatie / Stakeholder management Gregor Rossen
Commissie financiën Sponsoring Martin van Langen
Kleding Gregor Rossen, Clyde Anches, Wytze Veenstra, Martijn Kroon
Materiaal Guido Verbeek van Mourik, Toby Verbeek van Mourik
Kascommissie Margot Krollie en Gary Cafe
Commissie Sport Technische zaken Sylvia
Wedstrijdsecretariaat Sylvia Moria
Jeugdzaken Martijn Kroon, Clyde Anches, Wytze Veenstra, Thomas Michael, Hilmar Scheer, Joey Scheer, Casper Scheffer, Rob Bragman, Gregor Rossen en Sylvia Moria