Bestuursleden

Functie Naam Contact
Bestuur bestuur@amsterdamcapitals.nl
Voorzitter Tijmen de Vos voorzitter@amsterdamcapitals.nl
Secretaris vacature secretaris@amsterdamcapitals.nl
Penningmeester Dounia Azarioh penningmeester@amsterdamcapitals.nl
Tweede Penningmeester Josee van Erve penningmeester@amsterdamcapitals.nl
Jeugdzaken Clyde Anches jeugdzaken@amsterdamcapitals.nl
Wedstrijdsecretaris Sylvia Moria wedstrijdsecretaris@amsterdamcapitals.nl
Vice Voorzitter Martin van Langen bestuur@amsterdamcapitals.nl

Overige aanspreekpunten:

Functie Naam Contact
Vertrouwenscontactpersoon Marten Kok vcp-amsterdamcapitals@outlook.com
Algemene vragen info@amsterdamcapitals.nl
Nieuwsbriefredactie nieuwsbrief@amsterdamcapitals.nl
Webredactie webredactie@amsterdamcapitals.nl

Structuurvereniging

We gaan uit van een klein bestuur, voorzitter, penningmeester en secretariaat eventueel aangevuld met één of twee bestuursleden (vice-voorzitter en algemeen lid). Daaromheen bevindt zich diverse werkgroepen (commissies) die eigenaarschap pakken op een deel van de werkzaamheden van de club. De werkgroepen kunnen zelfstandig werken, hebben voor het meeste werk geen andere werkgroepen nodig en communiceren zelf met hun belanghebbenden. Elk team heeft een representant die de verbinding houdt met het dagelijks bestuur. Elke commissie heeft een eigen jaarbudget dat vrij besteed kan worden. Voor overschrijdingen is toestemming nodig van de penningmeester (of gehele bestuur of zelfs ALV). Bestuur vergadert in een ritme van 1x per maand. Bestuur haalt vooraf van de commissies de status, en nodigt eventueel commissie ’trekkers’ uit. Om voldoende creativiteit en verbinding te houden, organiseert het bestuur creatieve avonden, met commissies en leden van de verenigingen. In 2023 doen we dat samen met Rabobank Clubsupport. Bestuur organiseert minimaal 1x per jaar een ALV.
Commissie Onderwerp Leden
Commissie Communicatie Communicatie en marketingWebsite en social media Barbara van Amelsfoort, Martin van Langen, Wytze Veenstra, Michelle Anches
Commissie facilitair Kantine Josee van Erven, Guido Verbeek van Mourik, Martin van Langen
Vrijwilligersdiensten Tijmen de Vos
Evenementen Per evenement een vrijwilliger
Terrein Ben Goorts, Willem Hagen, Gerry Heij, Piet Ferwerda, Aart Sterkenburg, Piet Mars, Maurice de Jong, Guido Verbeek van Mourik
Externe communicatie / Stakeholder management Tijmen de Vos, Josee van Erven
Commissie financiën Sponsoring Martin van Langen
Kleding Clyde Anches, Wytze Veenstra, Martijn Kroon
Materiaal Guido Verbeek van Mourik, Toby Verbeek van Mourik
Kascommissie Casper Scheffers en Harriët in ’t Veld
Commissie Sport Technische zaken Clyde Anches
Wedstrijdsecretariaat Sylvia Moria
Jeugdzaken Clyde Anches, Martijn Kroon, Wytze Veenstra, Thomas Michael, Hilmar Scheer, Joey Scheer, Casper Scheffer, Rob Bragman, Gregor Rossen en Sylvia Moria