De Amsterdam Capitals kunnen niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. We roepen onze leden daarom ook op om een actieve bijdrage te leveren aan de club. Clubtaken kunnen bestaan uit deelname in een van onze commissies zoals sport, communicatie, facilitair, financiën of een bestuursfunctie. Voor een overzicht van onze commissies en werkgroepen, klik hier: //www.amsterdamcapitals.nl/bestuur/

Bij jeugdleden verwachten wij van minimaal één van de ouders om teamtaken op zich te nemen. Denk bij teamtaken aan: kantinediensten, scoren, coaching, begeleiding etc. Ook heeft elk team, naast de trainers/coaches, een teammanager nodig. De teammanager is enorm belangrijk om alles rond het team goed te laten verlopen. Deze hoeft niet alles zelf te doen, maar houdt de regie en verdeelt de taken binnen het team. Voor een uitgebreide beschrijving, klik hier.

Aannamebeleid vrijwilligers

Omdat Amsterdam Capitals een Veilig Sportklimaat hoog in het vaandel heeft staan, hebben we een paar basisregels voor onze vrijwilligers:

    1. Het bestuur vraagt voor alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Dat is een eis om aan de slag te gaan.

    1. Alle trainers en begeleiders moeten de gedragscode sociale veiligheid van de KNBSB ondertekenen. Je kunt deze ook raadplegen op onze eigen site op de download pagina.

    1. Van trainers en begeleiders wordt verwacht dat zij een signalerende functie hebben ten aanzien van sociale veiligheid: ieder vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of sociale onveiligheid bespreken met de aangewezen personen: de vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de voorzitter van de vereniging. Bij vermoedens van strafbare feiten wordt van de trainer/begeleider gevraagd ook direct te overleggen met de politie.
    2. Voor alle bestuurders en functionarissen, geldt de Gedragscode voor Functionarissen van de KNBSB.