De Amsterdam Capitals kunnen niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. We roepen onze leden daarom ook op om een actieve bijdrage te leveren aan de club. Clubtaken kunnen bestaan uit deelname in een van onze commissies zoals sport, communicatie, facilitair, financiën of een bestuursfunctie. Voor een overzicht van onze commissies en werkgroepen, klik hier: https://www.amsterdamcapitals.nl/bestuur/

Bij jeugdleden verwachten wij van minimaal één van de ouders om teamtaken op zich te nemen. Denk bij teamtaken aan: kantinediensten, scoren, coaching, begeleiding etc. Ook heeft elk team, naast de trainers/coaches, een teammanager nodig. De teammanager is enorm belangrijk om alles rond het team goed te laten verlopen. Deze hoeft niet alles zelf te doen, maar houdt de regie en verdeelt de taken binnen het team. Voor een uitgebreide beschrijving, klik hier.