Iedereen die lid of vrijwilliger is of wil worden van Amsterdam Capitals, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdspelers geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van deze regels.

De gedragsregels moeten door iedereen bij Amsterdam Capitals worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Er zijn specifieke gedragsregels voor sporters, trainers, coaches, ouders/verzorgers, scheidsrechters en toeschouwers.

Algemene gedragscodes

Er zijn normen die voor iedereen gelden:

Specifieke gedragscodes

Niet iedere gedragscode is van toepassing op alle doelgroepen. Voor ouders/verzorgers gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Sporters

Trainers

Ouders en verzorgers

Scheidsrechters

Toeschouwers

Met deze gedragsregels sluit de vereniging zich aan bij de gedragsregels van de KNBSB.

Sancties

Overtredingen van deze gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door het bestuur van Amsterdam Capitals. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen door het bestuur. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de KNBSB. Tevens kan een eventuele boete dat een team of speler opgelegd krijgt, doorbelast worden naar de overtreder(s).