Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt een luisterend oor, geeft raad  en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseerst en stimuleert de VCP de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, seksuele intimidatie en misbruik.

Taak vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing.

De vertrouwenscontactpersoon brengt iedere melding van grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht van het bestuur, maar de melder beslist of dit anoniem of met naam en toenaam aan het bestuurd wordt gemeld: op die manier hou je als klager zelf de regie!

Onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Amsterdam Capitals

Met ingang van november 2022 is Marten Kok binnen onze vereniging vertrouwenscontactpersoon. In oktober 2022 heeft Marten via de gemeente Amsterdam en het NOC-NSF hiervoor twee trainingen gevolgd.

Voor contact met Marten (de vertrouwenscontactpersoon) of een melding van grensoverschrijdend gedrag:

Vertrouwenscontactpersonen KNBSB

Voor alle leden van de KNBSB en andere betrokkenen zijn vertrouwenscontactpersonen van de Bond ook bereikbaar. Je kunt contact met hen opnemen over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten. Ook kun je bij hen terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie te melden. Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen van de KNBSB staan onderaan deze pagina.

Bekijk ook de gedragscodes KNBSB

Centrum Veilige Sport NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Ook indien je wel in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven kan contact worden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld via het SpeakUp systeem.

Melden buiten de sport

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Centrum Veilige Sport. Met deze laatste partij kun je via de chat anoniem contact zoeken buiten kantooruren.

Zit je ergens mee?

Bekijk ook:

Grensoverschreidend gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag

Vertrouwenscontactpersonen KNBSB

Wil je liever in contact komen met een van de vertrouwenscontactpersonen van de bond? Bel of mail dan met Walter Wallé walter2@quicknet.nl (06-23982568 / 0223-631719).