Vanuit onze vereniging bieden we verschillende soorten lidmaatschappen aan:

  Honkbal en softbal

Contributie 2022

Jaarlijks

Inschrijving
na 1 juli
Jeugd BeeBall (7 jaar of jonger) € 110,00 € 70,00
  Pupillen (8 t/m 12 jaar) € 140,00 € 90,00
  Aspiranten (13 t/m 15 jaar) € 170,00 € 110,00
  Junioren (16 t/m 18 jaar) € 190,00 € 125,00
  Junioren (19 t/m 21 jaar) € 210,00 € 135,00
       
Senioren Senioren (22 jaar en ouder) € 240,00 € 155,00
  Trainingslid* € 110,00 € 70,00
       
Overig Recreantenlid* (woensdag van 17.00-18.15) € 35,00 € 35,00
  Niet-spelend lid* (verenigingslid) € 50,00 € 50,00
  Dubbel-lidmaatschap Honk- en Softbal (per extra team) € 15,00 € 15,00

Leeftijd
Voor een speler/speelster wordt aangehouden de leeftijd die hij/zij voor 1 oktober in het betreffende seizoen bereikt.

Opzeggen
Het lidmaatschap is op jaarbasis (het gehele kalenderjaar). Opzegging van lidmaatschap voor het nieuwe seizoen moet vóór 1 december via secretaris@amsterdamcapitals.nl. Mondeling doorgeven aan de coach is niet voldoende. Je krijgt je (resterende) jaarcontributie bij beëindiging van het lidmaatschap niet terug. Soms zijn maatwerkafspraken heus wel mogelijk. Het bestuur beslist dit.