4 oktober 2022 was het 20 jaar geleden dat een Boeing 747 zich in twee flats in de Amsterdamse Bijlmer boorde. De vliegramp ging de geschiedenis in als de Bijlmerramp en wordt nog jaarlijks herdacht. Bij de TIW Survivors zijn toen drie leden om het leven gekomen. De gedenksteen die we in Diemen aan het clubhuis hadden hangen, is op 4 oktober opgehangen op ons clubgebouw in Amsterdam.