We hebben een nieuwe vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de club: Marten. Iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten en trainen. Als je bijvoorbeeld wordt gepest of gediscrimineerd, of als iemand je aanraakt, terwijl je dat niet normaal vindt, kun je daarover een vertrouwelijk gesprek hebben met de vertrouwenscontactpersoon: vertrouwenscontactpersoon@amsterdamcapitals.nl. De vertrouwenscontactpersoon is een eerste laagdrempelig aanspreekpunt, die je kan informeren over de mogelijkheden om er iets aan te doen.

Voor meer informatie ga je naar de clubwebsite: veilig sportklimaat, wat is grensoverschrijdend gedrag (met filmpjes) en onze vertrouwenscontactpersoon.