In het voorjaar willen we het clubgebouw en kantine een Capitals look gaan geven. We zoeken leden die mee willen denken en ontwerpen. We krijgen hulp van een creativeling van Woest Zuid. Wil jij meedenken? Geef dit dan aan via bestuur@amsterdamcapitals.nl