Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april vond er een bestuurswissel plaats. Gregor Rossen en Martijn Kroon traden af als resp. voorzitter en secretaris. Tijmen de Vos heeft de voorzittershamer van Gregor overgenomen. Ook Clyde Anches is in het bestuur getreden. De overige rollen en taken zullen nog verdeeld worden. Verder werd er in de ALV onder andere gesproken over de reparaties aan het clubgebouw en de werkgroep Toekomstvisie. Ook werden de jaarverslagen van 2021 en 2022 besproken en afgesloten. Lees hier de volledige terugblik op de ALV